TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İHYA PROJESİ

SELÇUKLU BAŞŞEHRİ KONYA’DA DARÜ’L-MÜLK YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

TARİHİ 20 ALANDA 20 FARKLI PROJE

ŞEHİR KÜTÜPHANESİ

Şehir Kütüphanesi
Konyalı hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda başlatılan Şehir Kütüphanesi projesi; yıkılan eski belediye binasının arazisinde, Alâeddin Tepesi ve Konya Kültür Park'ın güneydoğu komşuluğunda 28.000 m²’lik bir alanda tasarlandı. İçerisinde kitaplık, oturma salonları, etüt salonları, okuma odaları ve sosyal yapıların bulunacağı Şehir Kütüphanesi, etrafında bulunacak park ile bütünleşen, geleneksel yapım teknikleri ile modern teknikleri arasındaki ilişkiyi tarihsel referanslar ile güçlendiren ve günümüze bağlı olarak yeni açılımlarla modernize eden bir yapı olarak inşa edilmesi hedeflendi. 12.500 m² yeşil alanı ile Türkiye’nin en yeşil kütüphanelerinden biri olacak olan Konya Şehir Kütüphanesi, mevcut ağaçlara zarar vermeden yükselecek olup proje alanı içerisinde en önemli girdilerden biri olarak kabul edilen; yaklaşık 200 adet farklı yaşlarda ve boyutlarda, niteliklerde ağaç bulunacak. 13.500 m² inşaat alanına sahiptir.
Copyright © 2022