TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İHYA PROJESİ

SELÇUKLU BAŞŞEHRİ KONYA’DA DARÜ’L-MÜLK YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

TARİHİ 20 ALANDA 20 FARKLI PROJE

II. KILIÇARSLAN KÖŞKÜ

II. Kılıçarslan Köşkü Mimari Fikir Projesi
Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması ile yarışma alanına ilişkin nitelikli ve özgün tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması, amaçlandı. Yarışma ile bölgenin mekânsal potansiyelinin değerlendirilmesi ve kazılarla ortaya çıkarılan kültür varlıklarını koruyarak Konya’nın tarihi ve kültürel geçmişini ön plana çıkartarak kent merkeziyle buluşturulması istenmişti. Evrensel ve kapsayıcı düzenlemelerin düşünüldüğü, ekolojik, fonksiyonel ve görsel bir unsur olarak öne çıkarılacak alanın, kent merkezinde hak ettiği yere ve öneme kavuşturulduğu, kent ile entegre olan bir tasarıma ulaşılması amaçlandı. II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışmamıza, 91 farklı ekip tarafından toplam 102 proje başvurusu gerçekleştirildi. Projelerden alınan ilhamla yapılacak dönüşümde Selçuklu yadigârımızı yeniden gün yüzüne çıkartacağız.
Copyright © 2022